Baner projektu

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma „Tonetic” Krzysztof Adamczyk informuje, że realizuje projekt nr POIG.08.04.00-28-035/13, pt. Budowa sieci FTTH przez firmę Tonetic współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/8.4/POIG 2013-03-01.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/8.4/POIG 2014-05-05.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/8.4/POIG 2014-06-09.

FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego nr 3/8.4/2014/POIG w ramach inwestycji pn. "Budowa sieci FTTH przez firmę Tonetic" 2014-06-09.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/8.4/POIG 2015-07-01.

Polecane strony:
www.europa.eu    www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl    www.wwpe.gov.pl