Baner projektu

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej

Firma "Tonetic" Krzysztof Adamczyk informuje, że realizuje projekt nr POPW.02.01.00-28-067/13, pt. Inwestycja w nowoczesną sieć FTTH - internet bez ograniczeń współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa: II. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie: II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

PRZETARG 1/II.1/2013 2013-06-27.

PRZETARG nr 1/II.1 2014-05-05.

FORMULARZ OFERTY do przetargu nr 1/II.1 w ramach inwestycji pn. "Inwestycja w nowoczesną sieć FTTH - Internet bez ograniczeń".

Polecane strony:
www.europa.eu    www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl    www.wwpe.gov.pl