Dodatacje UE Dodatacje UE Dodatacje UE Dodatacje UE

Firma "Tonetic" Krzysztof Adamczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grudziądzkiej 9B w Dobrym Mieście
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Firma Tonetic Krzysztof Adamczyk
Dofinansowanie projektu z UE: 625674,49 zł


Efekty projektu wyrażone wskaźnikami produktu to:

 • Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 827,70 m2
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych - 49,20 Mg CO2
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M - 1 EPC

 • Efekty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1609,98 GJ/rok

 • Wartość projektu:


 • Wartość ogółem: 905387,80 zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 736087,64 zł

 • Wkład Funduszy Europejskich:

 • Wnioskowane dofinansowanie: 625674,49 zł
 • Procent dofinansowania: 85.00
 • Sonda

  Jak oceniasz nasz nowy serwis internetowy

  Button Button

  Informacje dla abonentów

  Inet Facebook